Menu Zavřeno

Organizace školního roku 2023/2024

Období školního vyučování a období prázdnin stanovuje zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. Podrobnosti k organizaci školního roku, druhy, délku a termíny školních prázdnin upravuje vyhláška č. 16/2005 Sb., o organizaci školního roku, ve znění pozdějších předpisů. Informace k organizaci školního roku 2023/2024 vycházejí z výše uvedených právních předpisů.

 

Vyučování ve školním roce 2023/2024 začne ve všech základních školách, středních školách, základních uměleckých školách a konzervatořích v pondělí 4. září 2023.

Podzimní prázdniny stanovuje MŠMT na čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2023.

Vánoční prázdniny začínají v sobotu 23. prosince 2023 a končí v úterý 2. ledna 2024. Vyučování začne ve středu 3. ledna 2024.

Vysvědčení s hodnocením za první pololetí bude žákům předáno ve středu 31. ledna 2024.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2024.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny takto:
13. – 17. 3. 2024 České Budějovice

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 28. března 2024.

Vyučování ve druhém pololetí bude ukončeno v pátek 28. června 2024.

Hlavní prázdniny trvají od 29. června 2024 do 1. září 2024.

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. září 2024.


Plán aktivit

Říjen
3.10. – návštěva výstavy knih v knihovně VŠTE (8:30 hod.)
16.10. – třídní schůzky (1., 2., 3. třída ) – 16:00 hod.
25.10. – pokusy (elektrická energie)
26., 27.10. – podzimní prázdniny

Listopad
1.11. – keramika – práce s hlínou (9:00 hod.)
8.11. – Den otevřených dveří v základní škole (8:15 – 11:00)
14.11. – keramika – tvoření s rodiči – od 14:00 hod.
16.11. – prvňáci do MŠ, předškoláci do ZŠ (9:00 – 11:00)
20.11. – vánoční fotografování
27.11. – informační odpoledne (14:00 – 16:00)
30.11. – adventní tvoření se Štěpánkou Bendovou (rodiče s dětmi 14:00 – 16:00)

Prosinec
6.12. – Mikuláš (16:00 hod. aula VŠTE)
14.12. – vánoční stezka na školní zahradě (15:30 hod.) pokusy (kyvadla) – termín bude upřesněn
23.12. – vánoční prázdniny (do 2.1.2024)

Leden
5.1. – inski lyžování (5 lekcí 9:00 – 11:00)
8.1. – třídní schůzky (1., 2., 3. třída ) – 16:00 hod.
11.1. – Kašpárek v pekle (divadlo Gustav 9:30 hod.)
18.1. – Škola nanečisto pro předškoláky (9:00 – 11:00)
31.1. – vysvědčení

Únor
2.2. – pololetní prázdniny
8.2. – Bulík myslivcem (divadlo Kos 8:45 hod.)
14.2. – Den otevřených dveří (Co už umím) 8:15 – 11:00
26.2. – Jdu do školy (předškoláci v ZŠ 9:00 – 11:00)

Březen
Od 1.3. – přijímání přihlášek do 1. ročníku ZŠ pro školní rok 2024/2025
11.3. – 15.3. – jarní prázdniny
21.3. – hledání velikonočního zajíčka (školní zahrada 15:30 – 17:00)
27.3. – Den s Andersenem
28.3. – velikonoční prázdniny

Duben
3.4. – zápis do 1. ročníku ZŠ (13:30 – 17:00 hod.)
4.4. – vzdělávací program Motýli s Mgr. Bílkovou (10:00 hod.)
15.4. – informační odpoledne (14:00 – 16:30 hod.)
18.4. – Kašpárek v dračí jeskyni (divadlo Gustav 9:30 hod.)

Květen
16.5. – tvoření s rodiči ke Dni matek (Mgr. Bílková od 14:00 hod.)
27.5. – schůzka s rodiči budoucích prvňáků (16:00 hod.)
30.5. – sportovní odpoledne s rodiči (15:30 – 17:00)

Červen
3.6. – třídní schůzky (1., 2., 3. třída ) – 16:00 hod.
28.6. – vysvědčení

 

Pondělí – taneční kroužek (13:00 hod.)
Středa – sportovní kroužek (13:00 hod.)
Čtvrtek – IT, robotika (13:00 hod.)
Výtvarný kroužek – v rámci činnosti ŠD
Pondělí, středa, pátek – logopedie (13:30 hod.)
Fyzioterapie – konzultace a první hodiny zdarma

 

Plán akcí a aktivit bude doplňován a aktualizován.
Na některé akce, kurzy apod. finančně přispívají i zákonní zástupci žáků základní školy.