Menu Zavřeno

Koncepce vzdělávání

Rozvoj osobnosti žáka

 • Svobodné rozhodování a kritické myšlení, komunikace a vlastní názor
 • Individuální tempo výuky pro každého žáka
 • Podíl žáků na chodu školy, společné plánování cílů, společné určování pravidel
 • Slovní hodnocení, zkušenosti při práci s chybou
 • Třídní kolektivy 12 – 15 žáků, výuka ve skupinách a projektech
 • Možnost domácího vzdělávání, podpora logopeda, speciálního pedagoga, asistenta žáka

Získávání kompetencí potřebných pro aktivní, profesní i osobní život

 • Návaznost na předškolní vzdělávání ve vlastní mateřské škole
 • Zážitky při společné přípravě prostředí ve třídě
 • Práce v týmu, empatie, vzájemná pomoc a respekt žáků
 • Zodpovědnost za své jednání
 • Motivace k životnímu procesu poznávání a učení

Vzdělávací proces jako poznávání a objevování

 • Zvládneme základy vzdělávání v 1. – 5.ročníku
 • Angličtinu poznáváme od 1. ročníku, zařazujeme do všech předmětů
 • Nebiflujeme – používáme paměť při hledání řešení a ověřování výsledků, opravě chyb
 • Řešíme badatelské projekty
 • Vyučovací hodiny střídáme s bloky, kde spojujeme různé předměty
 • Věda a technika – výuka s odborníky z VŠTE v odborných učebnách školy
 • Digitální technologie nás podporují v procesu poznávání a hledání
 • Projektová výuka – napříč předměty, praktické činnosti v terénu

Spolupráce všech účastníků vzdělávacího procesu

 • Rodiče jsou pro nás partneři, otevřeně řešíme problémy a respektujeme požadavky
 • Pedagog je osobou podporující a koordinuje proces výchovy a vzdělávání
 • Používáme prvky inovativních pedagogických směrů a metod
 • Ve škole vytváříme bezpečné a  příjemné  prostředí
 • Mimoškolní vzdělávání rozvíjí zájmy a potřeby žáka
 • Mimoškolní aktivity – logopedie, fyzioterapie, sportovní, šachový, přírodovědný, výtvarný, keramický kroužek (další dle zájmu)
 • Spolupráce s mateřskou školou – podpora empatie, sociálních dovedností a příprava na základní školu
 • Stravování, družina, využití knihovny VŠTE, laboratoří, zahrady, přírodní zahrady, hřiště a areálu VŠTE

Dokumenty ke stažení