Menu Zavřeno

Denní program

6:008:00příchody dětí, spontánní hry, individuální činnosti
8:00rozdělení dětí do dvou tříd, pohybové aktivity, hygiena
8:208:40svačina ve 2. třídě
8:409:00svačina v 1. třídě
9:009:30řízená činnost podle školního vzdělávacího programu
9:3011:30pohybové a sportovní aktivity při pobytu venku
11:0011:45hygiena, oběd v 1 . třídě
11:3012:00hygiena, oběd ve 2 . třídě
12:0013:45odpočinek, relaxace s pohádkou, klidné činnosti
13:4514:00hygiena, svačina
15:00spojení obou tříd
14:0017:00spontánní hry a činnosti ve třídě nebo venku

Náplň dne je flexibilně upravována podle aktuálních potřeb vycházejících ze zájmu dětí a pro pobyt venku je zohledňováno počasí.