Menu Zavřeno

Projekt: V přírodě jsme v pohodě!

Cílem projektu je vybudování nové přírodní zahrady o ploše  595 m2 v areálu MŠ Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích s.r.o. Záměrem je upravit dětské hřiště MŠ VŠTE tak, aby splňovalo nároky na realizaci environmentálního vzdělávání. Zahrada je koncipována tak, aby v ní děti získávaly poznatky, dovednosti a tím prohlubovaly blízký vztah k přírodě a jistý druh inteligence ve vztahu k životnímu prostředí. Realizaci projektu bude vytvořeno místo, ve kterém se děti mohou nenásilnou a zábavnou formou seznamovat s přírodou a kde si mohou svobodně vytvářet své vlastní hry.

Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí České republiky na základě rozhodnutí ministra životního prostředí.

 

Ministerstvo životního prostředí
www.mzp.cz
Státní fond životního prostředí České republiky
www.sfzp.cz